JavaScript设置关闭网页右键和F12窗口及检查事件

js关闭浏览器窗口,不弹出提示框。支持ie6 ,火狐、谷歌等浏览器,以下是详细介绍具体实现方法的例子,感兴趣的朋友可以参考

关闭键盘F12和shiftt Ctrl I进入检查事件

window.οncοntextmenu = function () { return false; }; //关闭F12
    window.onkeydown = window.onkeyup = window.onkeypress = function () {
      window.event.returnValue = false;
      return false;
    }; //关闭shift Ctrl i

实现body中的js代码关闭右键

<body oncontextmenu=self.event.returnValue=false>
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

  暂无评论内容